Xu Hướng 9/2023 # Tổng Hợp Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 # Top 15 Xem Nhiều | Hgpc.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Tổng Hợp Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 # Top 15 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Tổng Hợp Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Hgpc.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Advertisement

Tổng hợp đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 5 có đáp án đi cùng. Hi vọng thông qua việc ôn luyện với các đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng.

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5

Các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh

Advertisement

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 0.6 hour = ………….. minutes.

Question 2: 12 hours 24 minutes x 2 = …………. hours.

(Write your answer by decimal in the simplest form)

Question 3: 51 hours = ………… days.

(Write your answer by decimal in the simplest form)

Question 4: 5 minutes 27 seconds : 3 = ………. seconds.

Question 5: How fast is Anna going if she runs 8 miles in the park in only 2 hours?

Tham Khảo Thêm:

 

Toán 6 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số Giải Toán lớp 6 trang 12 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Question 6: How fast is Jack going if the train he is on travels 20 miles in just 6 minutes?

Question 7: How far will Mary travel if she rides her motorbike for 24 minutes at a speed of 75 miles/hour?

Question 8: Yesterday Peter roller skated for 2.5 hours at a speed of 6 km/h. How many kilometers did he skate?

Question 9: The area of a rectangle ABCD is 56cm2. Given a random point E inside of ABCD. Find the total area of triangles AED and BEC.

Question 10: The distance between 2 trees is 300 meters. It will take a bird 30 seconds to fly between these 2 trees. How fast is the bird in kilometer per hour?

Exam number 2: Cóc vàng tài ba

Question 1: Which of following is correct?

a. 100 + 64 = 104 + 60

b. 100 + 64 = 140 + 6

c. 100 + 64 = 106 + 40

d. 100 + 64 = 10 + 64

Question 2: Write as a decimal.

The result is ………

a. 23,05 b. 23,0005 c. 23,005 d. 235

Question 3: Find the value of x such that x + 3/7 = 26/21

a. 7/21 b. 23/21 c. 23/14 d. 17/21

Question 4: Calculate: 23,61 x 4,23 = ………

a. 9987,03 b. 92,1403 c. 99,8703 d. 9214,03

Question 5: This shape is made of several small cubes. Find the surface area of the shape, if each side of small cube is 2cm long.

Question 8: What is the difference between the sum of the first 2023 even natural numbersand the first 2023 odd natural numbers?

a. 4031 b. 2023 c. 4030 d. 2023

Question 9: Jack buys sofas from a wholesale market for $3750, and then he sells all of them at a loss of 4%. How much money did he sell each sofa for?

Tham Khảo Thêm:

 

Soạn Sinh 8 Bài 17: Tim và mạch máu Giải SGK Sinh học 8 trang 57

a. $3900 b. $156 c. $3600 d. $144

Question 10: A square picture was cut along the lines into 9 pieces. Which of the following shapes below was missing piece?

Exam number 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 36

Question 2: 24,8

Question 3: 2,125

Question 4: 109

Question 5: 4

Question 6: 200

Question 7: 30

Question 8: 15

Question 9: 28

Question 10: 36

Exam number 2: Cóc vàng tài ba

Question 1: a

Question 2: a

Question 3: d

Question 4: c

Question 5: c

Question 6: a

Question 7: a

Question 8: b

Question 9: d

Question 10: c

Exam number 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(3) < (10) < (9) < (7) < (6) < (4) < (2) < (1) < (5) < (8)

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Advertisement

120 Bài Toán Luyện Thi Violympic Lớp 5 Bộ Đề Luyện Thi Violympic Toán

Các dạng bài tập ôn thi Violympic lớp 5 

Bài số 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng

Trả lời:

Phân số đó là:

Bài số 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn.

Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là:

(2011 + 1) : 2 = 1006

(2011 – 1) : 2 = 1005

Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có:

Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996

Số lớn là : 1006 + 9 = 1015

Bài số 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.

Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571của nó là:

Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286

Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285

Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có:

Số lớn đó là: 286 + 18 = 304

Số bé đó là : 285 – 18 = 267

Đáp số: 267 và 304

Bài số 4: Tìm số bị chia và số chia đó.

Bài giải:

Gọi số chia là x theo bài toán ta có:

Vậy số bị chia là:

( 97 x 3 ) + 24 = 315

Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97

Bài số 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào?

Bài giải:

Số tự nhiên đó là: 389

Bài số 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.

Trả lời:

Số bé là: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267

Số lớn là: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304

Bài số 7:  Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ.

Trả lời:

Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474

Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525

Bài số 8: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3)

Trả lời:

Phân số đó là: 86/129

Bài số 9: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó.

Trả lời:

Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173

Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197

Bài số 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.

Trả lời:

So đo chiều rộng là: 26 cm

Số đo chiều dài là: 34 cm

Bài số 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86.

Trả lời:

Phân số đó là: 17/69

Bài số 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu km?

Trả lời:

Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km

Bài số 13: Hiệu của hai số bằng 85. Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó.

Trả lời:

Số bé là: 170

Số lớn là: 255

Bài số 16: Tổng của hai số bằng 344. Số thứ nhất bằng 5/3 số thứ hai (tức một hai phần ba) . Tìm hai số đó.

Trả lời:

Số thứ nhất là: 215

Số thứ hai là: 129

Bài số 17: Bác an mua 5m vải hết 450000 đồng.

Hỏi nếu bác An mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Bác an mua 15m vải hết 1350000 đồng

Bài số 18: Một hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính số đo chiều dài chiều rộng.

Trả lời:

Số đo chiều dài là: 48cm

Số đo chiều rông là: 36cm

Bài số 19: Hiệu của hai số bằng 154. Tỉ số của hai số đó là 5/3 ( tức một hai phần ba). Tìm hai số đó.

Trả lời:

Số bé là: 231

Số lớn là: 385

Bài số 20: Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 78 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm.

Tính tuổi hai ông cháu hiện nay.

Trả lời:

Tuổi ông hiện nay là: 72 tuổi.

Tuổi cháu hiện nay là: 6 tuổi.

Bài số 21: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số lương thực đủ cho 100 người ăn trong 30 ngày. Hỏi số lương thực đó đủ cho 60 người ăn trong bao nhiêu ngày? (Tiêu chuẩn ăn của mỗi người không thay đổi)

Trả lời:Số lương thực đó đủ cho 60 người ăn trong 50 ngày.

Bài số 22: Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 42 tuổi. Biết sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của hai mẹ con hiện nay.

Trả lời:

Tuổi mẹ hiện nay là: 36 tuổi.

Tuổi con hiện nay là: 6 tuổi.

Bài số 23: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 68 tuổi. Biết 4 năm trước đây tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay.

Trả lời:

Tuổi bố hiện nay là 49 tuổi.

Tuổi con hiện nay là 19 tuổi.

Bài số 24: Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 2 số dư bằng 19 và biết tổng của số bị chia và số chia bằng 340.

Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

Trả lời:

Số chia của phép chia đó là: 107.

Số bị chia của phép chia đó là: 233.

Bài số 25: Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 và biết hiệu hai số đó là 133.

Trả lời:

Câu 1: Số bé là: 38

Câu 2: số lớn là: 171

Bài số 26: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 186 và biết số lớn chia cho số bé bằng 2 dư 12.

Trả lời:

Số bé là: 58

Số lớn là: 128

Bài số 27: Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 65 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi bà có bấy nhiêu năm.

Tính tuổi hai bà cháu hiện nay.

Trả lời:

Tuổi bà hiện nay là: 60 tuổi.

Tuổi cháu hiện nay là: 5 tuổi.

Bài số 28: Tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho 2; 5và 9.

Trả lời:

Số đó là: 3870

Bài số 29: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 195 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ 2 nhân với 3 thì được hai tích có kết quả bằng nhau.

Advertisement

Trả lời: Số thứ nhất là: 117.

Số thứ hai là: 78.

Bài số 30: Hiệu hai số bằng 402. Số thứ nhất bằng 7/4 số thứ hai.

Tìm hai số đó.

Trả lời: Số thứ nhất là: 938

Số thứ hai là: 536.

Bài số 31: So sánh phân số:

Bài số 32:Tìm hai số tự nhiên biết giữa chúng có tất cả 95 số tự nhiên khác và biết số bé bằng 1/3 số lớn.

Bài giải:

Vì giữa hai số tự nhiên có 95 số tự nhiên khác nên hiệu của số tự nhiên lớn và số tự nhiên bé là: (95 + 1).

Vậy số bé là:

(95 + 1) : (3 – 1) = 48

Số lớn là:

48 x 3 = 144.

Số bé: 48

Số lớn: 144

Bài số 33: Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 68 và biết nếu đem số thứ nhất chia cho , số thứ hai chia cho thì được hai kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là: 340

Số thứ hai là: 272.

Bài số 34: Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 95 và biết nếu đem số thứ nhất chia cho 4, số thứ hai chia cho 5 thì được hai kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là: 475

Số thứ hai là: 380

Bài số 35: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1029 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với số thứ hai nhân với thì được hai tích có kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là: 735

Số thứ hai là: 294

Bài số 36: Tìm một phân số biết nếu thêm 12 đơn vị vào tử thì được phân số mới có giá trị bằng và biết phân số đó có giá trị bằng.

Trả lời: Phân số đó là: 54/66

Bài số 37: Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 126 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3; số thứ hai nhân với 2 thì được hai tích có kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là: 252

Số thứ hai là: 378

Bài số 38: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 2005 và biết số bé bằng 2/3 số lớn.

Trả lời: Số bé là: 802

Số lớn là: 1203

Bài số 39: Lớp 5A có 40 học sinh, biết số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Trả lời: Số học sinh nữ của lớp 5A là: 16 bạn

Số học sinh nam lớp 5A là : 24 bạn

Bài số 40: Bạn hãy kích vào dấu Đúng; Sai để khẳng định các kết luận sau là đúng hay sai.

1. trong các số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 tất cả những số chia hết cho cả 2 và 5 là 120 ; 1890 và 2010. Đúng

2. Trong các số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 ; tất cả những số chia hết cho 5 là: 120 ; 1890 ; 2005 và 2010. Đúng

3. Trong các số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 tất cả những số chia hết cho 3 là 1890 ; 2001 ; 2010. Sai

4. Trong các số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 tất cả những số chia hết cho 2 là: 120 ; 1890 ; 2008 và 2010. Đúng.

5. Số 45,512 đọc là “ Bốn mươi lăm phẩy lăm trăm mười hai” Sai

6. Số 29,84 đọc là “Hai chín phẩy tám tư” Sai

7. Để số 8a3b chia hết cho 2 ; 5 và chia cho 9 dư 2 thì b bằng 0 và a cũng phải bằng 0. Sai . (Vì có hai kết quả là 8930 và 8030).

8. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ thì hiệu của hai số tự nhiên đó cũng là một số lẻ. Sai

9. Số bé nhất khác 0 chia hết cho cả 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 6 là số 60. Đúng.

10. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ thì tổng của hai số tự nhiên đó là một số lẻ. Sai

11. Để số 2a4b chia hết cho 2 ; 5 và 9 thì b bằng 0 còn a bằng 3. Đúng

12. Để số 2a7b chia hết cho 2 ; 5 ; và 9 thì b bằng 0 còn a phải bằng 9. Sai (vì có 2 kết quả 2970 và 2070 )

13. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn thì tích của hai số tự nhiên đó là một số chẵn. Sai

14. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ thì tích của hai số tự nhiên đó là một số chẵn. Đúng

Bộ 80 Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Đề Thi Tiếng Anh Vào 10 (Có Đáp Án)

A:PHONETICS (1.0 p)

I. Choose the word with different pronunciation from the others. (0.6p)

1. A. hour B. house C. hot D. head

2. A. worked B. wanted C. stopped D. asked

3. A. walks B. cups C. students D. pens

II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the others. ( 1.0 pts)

1.A. sewage B. simple C. hobby D. describe

2. A. dancer B. cycling C. balloon D. traffic.

B: VOCABULARY AND GRAMMAR: (5.0pts)

I. Choose the best answer. (2.0p)

1. Solar energy doesn’t cause………..

2. Tet is a festival………… occurs in late January or early February.

3. It’s raining. …………….., Mr. Nam has to go to work.

4. If I ………….rich, I ……………………….around the world.

5. The girl wishes she………………… in Hue for the festival next week.

6. You don’t like watching this film, …………………?

7. When he lived in the city, he …………… to the theater twice a week.

8. My house………….. in 1999

9. The entrance examination will be held………………….June 22nd2012.

10. Hoa: I suggest going camping next Sunday.- Lan: …………………………..

II. Put the verbs in the brackets into the correct tense or form.(2.0p)

1. The weather is terrible today. If the weather (1. be)……… good, I (2. go)…………………for a walk.

2. Yesterday, when we (3. visit)…………………. them, they (4. have)………….. dinner.

3. I (5. write )………… to my pen pal 2 months ago, but I (6. not receive) …………. his reply since then.

4. We would rather (7. stay)………………………at home than go out on rainy days.

5. I enjoy (8. teach)………………………………, but I don’t want (9. do)………………….all my life.

6. My house (10. build)………………………………………..at present.

III/ Supply the correct form of the words in brackets to complete the following sentences. (1.0p)

1. The accident happened because he drove …………………………… (care)

2. Air …………….……is one of the problems that people have deal to with. (pollute)

3. Traditional ………………..…… are a good source of fun and entertainment. (celebrate)

4. You should buy this book . It’s very…………………………….. (inform)

5. (Tradition)………….…………………….……., people eat sticky rice cakes at Tet.

C: READING. ( 2.0 p)

I. Read the text. Then choose the right sentence A, B, C or D.(1.0p)

Last year, we had a nice holiday. My friend and I went to the seaside for a month. I had been to the seaside several times before, but this was the first time for my friend. Naturally, it was the great event for him. Finally, the day came. It was a fine morning. We got up very early because we wanted to leave home after breakfast. We made the journey by car. We reached the seaside at noon. We spent many hours on the beach. We enjoyed making castles and channels in the sand. People said we ought to spend at least a few weeks at the seaside. If we could stay longer, so much the better.

1.How long did the writer and his friend spend at the seaside?

2. Who went to the seaside the first time?

3. What was the weather like on the day they started their journey to the seaside?

4. How did they travel to the seaside?

5. When did they reach the seaside?

II. Read the passage and answer the following questions. (1.0p)

Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school he didn’t go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and study medicine. So he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Irish woman. They had one son. During the First World War, many soldiers died in hospital because they didn’t have the right medicines. So after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Nobel Prize in medicine for their work on penicillin.

1. Where was Alexander Fleming born? ………………………………………………………………

2. Did he work in an office before he went to university? ……….………………………….………..

3. What did he study at university? ………………………………………………………….………

4. When did he win the Nobel Prize in medicine? …………………………………………….………

D: WRITING (2.0p)

I. Complete the second sentences without changing the meaning of the first sentences. (1.0p)

1. He has never been late for work.

– Never……………………………………………………………………………………

2. The man is my new boss. He is talking to the lady over there.

– The man …………………………………………………………………………………

3. “Does Mr. Pike live here?” the postman asked the boy.

– The postman asked the boy ……………………………………….…………………….

4. They will build a new school next month.

– A new school……………………………………………………..……………………..

5. Finding an apartment in a big city is not easy.

– It is ………………………………………………………………………………………………………………

II. Write complete sentences. (1.0p)

1.we /not/ see/ each other/ for/ 5 years.

……………………………………………………………………………………………

2. Mr Bill/ used/ go /swimming/ when/ he/ young.

……………………………………………………………………………………….……

3. She / be / best / student / class.

…………………………………………………………………………………………

4. How long / it / take / you / go / school / everyday?

…………………………………………………………………………………………

A. PHONETICS (1pt)

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently:

1. A. d ifferent B. worl d C. practice d D. d isaster

2. A. p ollute B. recei p t C. s p ecies D. acce p t

3. A. cl ea r B. b ea r C. h ea r D. n ea r

II. Choose one word whose stress pattern is different:

4. A. promote B. attract C. trophy D. compete

5. A. develope B. introduce C. discover D. Prepare

B. Vocabulary and grammar (5pts)

I. Choose a,b,c, or d that best completes each unfinished sentence(2pts)

1. You will not succeed …………………….. working hard.

2. It was raining very …………. so I took my umbrella.

3. I ………….. do that if I were you.

4. You may borrow as many books as you like provided you show them to …………… is at the desk.

5. I wish you …………. stop interrupting me whenever I speak.

6. I wish I …….. more about the logistics of the expedition.

7. The little girl …………. when she fell.

8. Listen to what I am saying, ……………………….?

9. ……………… this medicine, and you’ll be well again.

10. Yoko feels ……………… again after her illness but she still cannot work …………. .

II. Give the correct form of verbs in brackets: (2pts)

1. Listen to these students! What language they (speak) …………………..?

2. What you (do) ……………………….. If you had a lot of money?

4. Who (carry) ……………………….. your bag when you climb Mount Phanxipang?

5. In Viet Nam, it (not snow) ……………………….. in winter except for Sa Pa and Lang Son.

6. We (always/ make) ….………………………… to work hard by our parents.

7. Their grandparents prefer (watch) ….…………………… basketball to playing ..……………………… it.

8. My friends (wait) …..…………………….. for me when I got to the stadium.

9. Nothing (do) ……..…………………… since he moved here.

10. To avoid (attack) ………………………… again, the millionaire hired some guards.

III Give the correct form of the words in the brackets (1pt)

C. Reading(2pts)

I. Read the passage then choose the best answer: (1pt)

Music influences people in different ways or the same person differently at different times. Music may seem to influence people differently. That is because people can react differently to the music. We are able to apply a choosing process to the music we hear. If someone hates jazz, then a jazz piece with a positive effect will probably not make him feel good. A happy song might appear to make an angry person angrier, yet it is not the music itself that is creating the anger; rather it is the positive effect of the music. The angry person does not want to accept the song’s happy feeling: it points out his already existing anger, and makes that anger come to the surface. When a piece of music is played and we are listening to it, our body, mind, and feelings are being affected. The musicians of ancient cultures such as China, India, Turkey and Greece understood the effects of music. In fact, Pathagoras, in ancient Greece, introduced a whole science that concerned them. Because the musicians of these ancient cultures understood these effects, they created music that was positive, uplifting, and beneficial. Once the effects of music are better understood, the next step is to gain a better understanding of the music around us, and what effect it is actually having.

II. Choose the best option to fill in each blank: (1 pt)

Environmental pollution is a term that refers to all the ways by (1)…….man pollutes his surroundings. Man dirties the air with exhaust gases and smoke, contaminates the water with chemicals and other substances, and damages the (2) …..with too many fertilizers and pesticides. Man also pollutes his surroundings in various other ways. For example, people ruin natural beauty by scattering junk and litter on the land and in the water.

Environmental pollution is one of the most serious problems (3) ………….. mankind today. Air, water, and soil are necessary to the survival of living things. Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other (4) ….life. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food. Environmental pollution also brings ugliness (5) …….man’s natural beautiful world.

1. A. that B. whom C. which D. whose

2. A. soil B. forest C. beach D. stream

3. A. faces B. faced C. to face D. facing

4. A. human B. marine C. animal D. plant

5. A. to B. on C. for D. in

IV. Writing:( 2pts)

I. Error recognition (1pt)

1. What(A) do you always (B) go to (C) school? By (D) bus.

2. When it was (A) first establish (B) in 1973, it consisted (C) of only two hectares of land (D).

3. If I were (A)her, I’ll quit (B) that job immediately (C) and look for another one (D).

4. What (A) do you practise playing (B) the guitar all day fo (C)r? Winning (D) a prize.

5. Vietnam (A) National anthem (B), calling (C) “Tien Quan Ca”, was written (D) in 1954.

II. Rewrite each of the following sentences without changing its meaning 🙁 1pts)

1. “Please sit down,” the teacher said to me.

I fell asleep because the film was boring.

3. “ What are you doing?”, she asked me.

4. I don’t find it difficult to get up early in the morning.

5. They have given me two interesting books.

I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others (0,5p).

1. A. thank B. they C. these D. than

2. A. walks B. cups C. students D. pens

3. A. talked B. watched C. lived D. stopped

4. A. stream B. leather C. cream D. dream

5. A. hour B. house C. hot D. head

II. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence (2ps).

1. We used to ……….past the market on the way to school.

2. Remember to turn …….the light when leaving the office.

3. Ho Chi Minh City is the ……….one in the country.

6. Have you ever ………a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

7. When are you ………vacation with your family, Lan?

8. If you ……late, you wouldn’t finish your work.

9. Huong wishes she ………free time to visit her close friend in hospital.

10. I think I’ve lost my new hat. I’ve ………it everywhere but I can’t find it.

III- Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. (0,5p)

1. My sister enjoysread (A) about wild (B)  animals (C) and natural(D) mysteries.

2. Mr. Thach who  (A)  sing(B)  English songs  (C) very well is (D) my teacher of English.

3. My father asked (A) us not to spending (B) too much time  (C)playing (D) computer games.

4. Ba can (A)  plays (B) the piano betterthan  (C) his friends can. (D)

5. I saw the men (A) , the women (B) and the cattlewhich  (C)went to (D) the field

IV.Give the correct tense or form of the verbs in brackets(2ps).

a. Don’t make noise chúng tôi parents (take) ..(1)……………………….. their usual afternoon nap

b.While I (have) ..(2)……………………….. a bath, the telephone (ring)..(3)………………

c. He prefers (play)..(4)…………… computer games to (read) ..(5)…………… books.

d. Don’t forget (lock) ..(6)……………. the door before (go) ..(7)…………. to bed

e. I (write )..(8)……..….. to my penpal 2 months ago, but I (not receive) …(9)………….…….. his reply since then.

f. If we (not save) …(10)……………… energy , there will be a shortage in the next century.

V.Read the following passage, then choose the correct answer to questions (1p)

1. A. large B. dirty C. small D. clean

2. A. live B. lives C. are living D. lived

3. A. lot B. lots C. many D. much

4. A. is B. will be C. were D. are

5. A. in B. on C. at D. for

VI. Read the passage and answer the following questions. (2ps)

Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school he didn’t go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and study medicine. So he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Irish woman. They had one son. During the First World War, many soldiers died in hospital because they didn’t have the right medicines. So after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Nobel Prize in medicine for their work on penicillin.

Advertisement

1. Where was Alexander Fleming born?

……………………………………………………………………………………

2. Did he work in an office before he went to university?

……………………………………………

3. What did he study at university?

………………………………………………………………………………………

4. When did he win the Nobel Prize in medicine?

………………………………………………………………………………………

VII.Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence(2ps)..

1. The girl is very friendly. She lived next door to us.

2.It takes Minh 2 hours to do his homework every day.

3.We were late for school because of the heavy rain.

4. My mother used to make us clean the house.

5.”I’m working in a restaurant, and don’t care much for it.” she said.

6.It’s two years since I last spoke to her.

7.Going swimming in the river in the summer is interesting.

8.No one in my class is more intelligent than Lan.

1. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.

3. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

4. Choose the sentence which has the same meaning as the given one.

He finished his exercises on time.

5. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

6. Choose the best answer that is made from the given cues.

Are / we / fond / play / computer / not / grames

7. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.

8. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

9. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

10. Choose the sentence which has the same meaning as the given one.

“Why do you come here late?” she asked me.

11. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

12. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

13. Choose the best answer that is made from the given cues.

every / for / to / morning / health / your / day / do / good / is / exercise

14. Choose the sentence which has the same meaning as the given one.

“Can you play the piano?:” he asked the girl.

Read the passage and choose the best answer A, B, C or D to complete each of the blanks.

My village is generally called Langde which consists of Upper Langde and Lower Lane. My own village is Upper Langde, 32 kilometers away from Kaili city and 17 kilometers away from Leishan Country. My hometown is located at the foot of a scenic mountain with a murmuring crystal clear river in front.Groups of waterwheels by the river side produce beautiful folk songs day and night.

My father said that we have this festival runs for three consecutive years. People do not kill fattened pigs during the first and second years but only in the final year. So the most special year is the last one, namely the 13th year. As you can imagine, it is not easy to see many in one lifetime. I can’t remember what the last one, 13 years ago, was like. Fortunately my village held the festival from 22nd February to 2nd March this year (2004) and the one this year was a very spectacular.

15. The writer’s village is…………………………………………………..

16.What is NOT mentioned in the description of the author’s hometown?

17. When are the fattened pigs killed?

18. The word “ namely “ can be replaced by………………………………………….

19. When will the next festival be held?

20. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.

21. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

22. Choose the underlined word or phrase that is in correct.

Did your house built a long time ago?

23. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

24. Choose the sentence which has the same meaning as the given one.

She doesn’t go to china with us.

25. Choose the best answer that is made from the given cues.

conutries / not / those / many / to / plan / agreed / the / of

26. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

27. Choose the underlined word or phrase that is in correct.

When she came (A)to  (B) my house this morning,(C) I still slept.(D)

28. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

29. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

30. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

31. Choose the best answer that is made from the given cues.

enough / that / money / car / we / to / didn’t / buy / have

32. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the following sentence.

…………….

Chọn từ (ứng với A, hoặc B, C, D) có phần gạch chân được phát âm khác với3 từ còn lại:

1. A. looked B. finished C. rented D. passed

2. A. puppet B. plumber C. thunder D.humor

Chọn từ (ứng với A, hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với 3 từ còn lại:

3.

4.

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:

5. When the weather is too hot for long trousers, people often wear ……with a T-shirt.

6. There was no football match on VTV3, so I turned to another …… [tune in to]

7. Tet is the most important ……for Vietnamese people.

8. The Kimono is a Japanese ……costume.

9. The students are very …. that they are going to the countryside.

10. Who will look ……the baby while we go out?

11. In 1995, a huge earthquake ……severe damage to Kobe city, Japan.

12. We usually ……our grandparents on summer vacations.

13. He’s living in Hanoi. He ……there since 2010.

14. If he ……phone this afternoon, I will phone him this evening.

15. Children dislike …..to the dentist.

16. My brother works for a company…. makes glass bottles.

17. The damaged bridge was ……by the workers two weeks ago.

18. There used …..a banyan tree in my village.

19. Nga is a student in HCM City. She is talking to Maryam, a Malaysian student.

Nga: “Do you live in a city, too?” – Maryam: “………”

20. I don’t know French. I wish I …… speak French.

21. She asked me …..I liked pop music.

22. It rains a lot ……June.

23. Mai and Linda are talking about how to save electricity.

Mai: “I think we should turn off all the fans before leaving the classroom.”

Linda: “………”

24. Mai and Linda are roomates. They are talking about their tommorow’s plan.

Linda: “ I’m clothes shopping tomorrow.” – Mai: “ ………”

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A, hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 25 đến 28.

Dear Mike,

I’m sorry you (25) …. come to my party yesterday. Jon told me you had a very bad cold and you had to stay (26) …. bed. Are you feeling better now?

It was a very good (27) …. ; the nicest I have ever had. Lots of my friends were there and they gave me some lovely presents. I will tell you more about the party when you come to school (28) …. Monday.

Love,

Lorenzo

25.

26.

27.

28.

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A, hoặc B, C, D) cho mỗi câutừ 29 đến 32.

AIR POLLUTION

Pollution is the process of making something dirty. Sometimes, the air becomes dirty from natural causes. If a volcano erupts, it will fill the air with gases, pieces of ash and smoke. People often cause the air to become polluted. When garbage becomes old, a gas called methane fills the air. Cars fill the air with fumes. A lot of factories emit poisons into the air. Weapons of war also add toxic gases into the air. To decrease air pollution, air quality standards, like Clean Air Act, were enacted in 1963 and then some pollutants have been reduced.

29. A volvano erupting is a(n) …. cause of air pollution.

30. According to the passage, methane is a gas from …..

31. The word “toxic” in line 5 can be best replaced by ……

32. What does the word “it” in line 2 refer to?

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi các sau:

33. Although I looked into every drawer, …….

34. The word jeans comes from a kind of material …..

35. What about going to the cinema?

36. Mai is very shy, so she doesn’t enjoys parties.

…………….

10 Chuyên Đề Ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Toán Ôn Thi Vào Lớp 6 Theo Chuyên Đề Môn Toán

Chuyên đề 1: Số và chữ.

Chuyên đề 2: Bốn phép tính với số tự nhiên, phân số và số thập phân

Chuyên đề 3: Dãy số.

Chuyên đề 4: Dấu hiệu chia hết.

Chuyên đề 5: Các bài toán dùng chữ thay số.

Chuyên đề 6: Phân số – tỉ số phần trăm.

Chuyên đề 7: Một số dạng toán điển hình.

Chuyên đề 8: Một số phương pháp giải toán.

Chuyên đề 9: Hình học.

Chuyên đề 10: Toán chuyển động

i. kiến thức cần ghi nhớ

1. dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9.

2. có 10 số có 1 chữ số: (từ số 0 đến số 9)

có 90 số có 2 chữ số: (từ số 10 đến số 99)

có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 đến 999)

3. số tự nhiên nhỏ nhất là số 0. không có số tự nhiên lớn nhất.

4. hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đơn vị.

5. các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

6. các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. hai số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

ii. Bài tập

Bài 1: cho 4 chữ số 2, 3, 4, 6.

a) có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên? đó là những số nào?

b) có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên? hãy viết tất cả các số đó?

Bài giải

a) lập bảng sau ta được:

hàng trăm hàng chục hàng đơn vị viết được số

2 3 4 234

2 3 6 236

2 4 3 243

2 4 6 246

2 6 3 263

2 6 4 264

nhận xét: mỗi chữ số từ 4 chữ số trên ở vị trí hàng trăm ta lập được 6 số có 3 chữ số khác nhau. vởy có tất cả các số có 3 chữ số khác nhau là: 6 x 4 = 24 (số).

a) tương tự phần (a) ta lập được: 4 x 6 = 24 ( số)

các số đó là: 2346; 2364; 2436 ; 2463; 2643; 2634; 3246; 3264; 3426; 3462; 3624; 3642; 4236; 4263; 4326; 4362; 4623; 4632; 6243;6234; 6432; 6423.

Bài 2: cho 4 chữ số 0, 3, 6, 9.

a) có bao nhiêu số có 3 chữ số được viết từ 4 chữ số trên?

b) tìm số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên?

Bài 3: a) hãy viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 3?

b) hãy viết tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 4?

Bài 4: cho 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4.

a) có thể viết được bao nhiêu số có 4 chữ số từ 5 chữ số đã cho? trong các số viết được có bao nhiêu số chẵn?

b) tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 5 chữ số đó?

Bài 5: có bao nhiêu số có 4 chữ số mà trong đó không có 2 chữ số nào giống nhau ở mỗi số?

Bài 6: cho 3 chữ số 1, 2, 3. hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho, rồi tính tổng các số vừa viết được.

Bài 7: cho các chữ số 5, 7, 8.

a) hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho.

b) tính nhanh tổng các số vừa viết được.

Bài 8: cho số 1960. số này sẽ thay đổi như thế nào? hãy giải thích?

a) xoá bỏ chữ số 0.

b) viết thêm chữ số 1 vào sau số đó.

c) đổi chỗ hai chữ số 9 và 6 cho nhau.

Bài 9: cho số thập phân 0,0290. số ấy thay đổi như thế nào nếu:

a) ta bỏ dấu phẩy đi? b) ta đổi hai chữ số 2 và 9 cho nhau?

c) ta bỏ chữ số 0 ở cuối cùng đi?

d) ta chữ số 0 ở ngay sau dấu phẩy đi?

Bài 10: cho ba chữ số: a, b, c khác chữ số 0 và a lớn hơn b, b lớn hơn c.

a) với ba chữ số đó, có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số? (trong các số, không có chữ số nào lặp lại hai lần)

b) tính nhanh tổng của các số vừa viết được, nếu tổng của ba chữ số a, b, c là 18.

c) nếu tổng của các số có ba chữ số vừa lập được ở trên là 3330, hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đó là 594 thì ba chữ số a, b, c là bao nhiêu?

Bài 11: hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà ở mỗi số:

a) không có chữ số 5?

b) không có chữ số 7

Bài 12: hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số có:

a) 1 chữ số 5

b) 2 chữ số 5.

a. phép cộng

i. kiến thức cần ghi nhớ

1. a + b = b + a

2. (a + b) + c = a + (b + c)

3. 0 + a = a + 0 = a

4. (a – n) + (b + n) = a + b

5. (a – n) + (b – n) = a + b – n x 2

6. (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2

7. nếu một số hạng được gấp lên n lần, đồng thời các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó được tăng lên một số đúng bằng (n – 1) lần số hạng được gấp lên đó.

8. nếu một số hạng bị giảm đi n lần, đồng thời các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó bị giảm đi một số đúng bằng (1 – ) số hạng bị giảm đi đó.

9. trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là lẻ thì tổng đó là một số lẻ.

10. trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là chẵn thì tổng đó là một số chẵn.

11. tổng của các số chẵn là một số chẵn.

12. tổng của một số lẻ và một số chẵn là một số lẻ.

13. tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là một số lẻ.

2. Bài tập

Bài 1: tính nhanh:

a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440

b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000

c) 576 + 789 + 467 + 111

Bài 6: khi cộng một số tự nhiên với 107, một học sinh đã chép nhầm số hạng thứ hai thành

1007 nên được kết quả là 1996. tìm tổng đúng của hai số đó.

Bài 7: hai số có tổng bằng 6479, nếu giữ nguyên số thứ nhất, gấp số thứ hai lên 6 lần thì được tổng mới bằng 65789. hãy tìm hai số hạng ban đầu.

Bài 8: tìm hai số có tổng bằng 140, biết rằng nếu gấp số hạng thứ nhất lên 5 lần và gấp số hạng thứ hai lên 3 lần thì tổng mới là 508.

Advertisement

Bài 9: tìm hai số tự nhiên có tổng là 254. nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới là 362.

Bài 10: tìm hai số có tổng bằng 586. nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ hai và giữ nguyên số thứ nhất thì tổng mới bằng 716.

Bài 11: tổng của hai số thập phân là 16,26. nếu ta tăng số thứ nhất lên 5 lần và số thứ hai lên 2 lần thì được hai số có tổng mới là 43,2. tìm hai số đó.

Bài 12: tổng của hai số là 10,47. nếu số hạng thứ nhất gấp lên 5 lần, số hạng thứ hai gấp lên 3 lần thì tổng mới sẽ là 44,59. tìm hai số ban đầu.

Bài 13: khi cộng một số thập phân với một số tự nhiên, một bạn đã quên mất dấu phẩy ở số thập phân và đặt tính như cộng hai số tự nhiên với nhau nên đã được tổng là 807. em hãy tìm số tự nhiên và số thập đó? biết tổng đúng của chúng là 241,71.

Bài 14: khi cộng hai số thập phân người ta đã viết nhầm dấu phẩy của số hạng thứ hai sang bên phải một chữ số do đó tổng tìm được là 49,1. đáng lẽ tổng của chúng phải là 27,95. hãy tìm hai số hạng đó.

Bài 15 : cho số có hai chữ số. nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại ta được số mới bé hơn số phải tìm. biết tổng của số đó với số mới là 143, tìm số đã cho.

b. phép trừ

i. kiến thức cần ghi nhớ

1. a – (b + c) = (a – c) – b = (a – c) – b

2. nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi.

5. nếu số bị trừ được tăng thêm n đơn vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tăng lên n đơn vị.

6. nếu số bị trừ tăng lên n đơn vị, số bị trừ giữ nguyên thì hiệu giảm đi n đơn vị.

….

i. kiến thức cần ghi nhớ

1. đối với số tự nhiên liên tiếp:

a) dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu là số chẵn kết thúc là số lẻ hoặc bắt đầu là số lẻ và kết thúc bằng số chẵn thì số lượng số chẵn bằng số lượng số lẻ.

b) dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu bằng số chẵn và kết thúc bằng số chẵn thì số lượng số chẵn nhiều hơn số lượng số lẻ là 1.

c) dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu bằng số lẻ và kết thúc bằng số lẻ thì số lượng số lẻ nhiều hơn số lượng số chẵn là 1.

2. một số quy luật của dãy số thường gặp:

a) mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng liền trước nó cộng hoặc trừ một số tự nhiên d.

c) mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bằng tổng hai số hạng đứng liền trước nó.

d) mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng các số hạng đứng liền trước nó cộng với số tự nhiên d rồi cộng với số thứ tự của số hạng ấy.

e) mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng đứng liền trước nó nhân với số thứ tự của số hạng ấy.

f) mỗi số hạng bằng số thứ tự của nó nhân với số thứ tự của số hạng đứng liền sau nó………

………….

Tuyển Tập 52 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 5 Môn Toán (Có Đáp Án)

* Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu.

Câu 1 (1 điểm)

b. Trong số thập phân 423,15 phần thập phân là:

Câu 2 (1 điểm)

a. Hỗn số viết dưới dạng số thập phân là:

b. Số thập phân 718,45 tăng lên bao nhiêu lần nếu ta dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số:

Câu 3 (1 điểm): Một mảnh ruộng hình tam giác có đáy dài 24,8m và chiều cao kém đáy 12,5dm. Diện tích mảnh ruộng đó là:

Câu 4 (1điểm): Kết quả biểu thức: là:

Câu 5 (1điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a. 12,5% của 480 kg là: 60 kg ☐

b. 75% của 800 ha là: 60 ha ☐

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

Câu 8 (1 điểm): Tìm X

Câu 10 (1 điểm): Một cửa hàng bán văn phòng phẩm định giá bán của chiếc cặp là 48000 đồng, như vậy cửa hàng đã lãi 20% tiền vốn của chiếc cặp đó. Hỏi tiền vốn của chiếc cặp đó là bao nhiêu tiền?

Câu 1: (1 điểm)

– Khoanh đúng mỗi ý cho 0,5đ: a: B ; b: C

Câu 2: (1 điểm)

– Khoanh đúng mỗi ý cho 0,5đ: a: D ; b: A

Câu 3: (1 điểm)

– Khoanh đúng cho 1đ: ý: B

Câu 4: (1 điểm)

– Khoanh đúng cho 1đ: ý: B

Câu 5: (1 điểm)

– HS điền đúng mỗi ý cho 0,5đ: Đ – S

Câu 6: (1 điểm)

– HS điền đúng mỗi ý cho 0,25đ

Câu 7: (1 điểm)

Advertisement

Học sinh đặt tính và tính đúng mỗi ý đạt 0,5 điểm gồm:

+ Đặt tính đúng: 0,2 điểm.

+ Tính đúng: 0,3 điểm.

Câu 8: (1 điểm)

a, Học sinh tìm đúng giá trị của X đạt 0,5 điểm (có giải thích).

b, Học sinh tìm đúng giá trị của X đạt 0,5 điểm (có giải thích).

Cụ thể:

a. X × 0,6 = 18 (0,25đ)

X = 18 : 0,6 = 30 (0,25đ)

b. X : 9,5 = 16 + 1,5 (Tìm số bị trừ)

X : 9,5 = 17,5 (0,25đ)

X = 17,5 x 9,5 (Tìm số bị chia)

X = 166,25 (0,25đ)

Câu 9: (1 điểm)

Nửa chu vi tấm biển hình chữ nhật là 18,4: 2 = 9,2 (m)

Chiều dài tấm biển hình chữ nhật là (9,2 + 4,2) : 2 = 6,7(m)

Chiều rộng tấm biển hình chữ nhật là 9,2 – 6,7 = 2,5 (m)

Diện tích tấm biển hình chữ nhật là 6,7 x 2,5 = 16,75(m2)

Số kg sơn cần dùng để sơn tấm biển đó là:16,75: 5=3,35 (kg)

Đáp số: 3,35 (kg)

Câu 10: (1 điểm)

+ HS tìm được số phần trăm giá bán so với giá vốn của chiếc cặp cho 0,5 điểm.

+ HS tìm được giá vốn của chiếc cặp cho 1 điểm.

* Lưu ý: Mọi cách giải đúng đều cho điểm tối đa.

Làm tròn điểm theo nguyên tắc 0,5 điểm thành 1 điểm.

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

03

01

01

01

05

Câu số

1, 2

7

04

08

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

02

Câu số

5, 6

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

02

Câu số

3

9

4

Giải toán có lời văn

Số câu

01

01

Câu số

10

Tổng số câu số

02

02

01

02

01

02

10

Tổng số

02

03

03

02

10

Đề Ôn Tập Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Anh Tài Liệu Ôn Tập Môn Tiếng Anh Vào Lớp 6 (Chuyên)

Đề thi tự luyện Tiếng Anh chuyển cấp lên lớp 6 năm 2023 – 2024 (chuyên)

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

II. Chọn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại

1.

2.

3.

Tham Khảo Thêm:

 

Đánh giá Trường THPT Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ có tốt không?

4.

5.

6.

7.

8.

III. Chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau

1. She ………………. to the radio in the morning.

2. My friend ………………. English on Monday and Friday.

3. I am ……….., so I don’t want to eat any more.

4. Last Sunday we…………….in the sun, we enjoyed a lot.

5. I’m going to the ……………….. now. I want to buy some bread.

6. Another word for “table tennis”………………………..

7. The opposite of “weak” is ………………………………

8. How…………is it from here to Hanoi?

9. Where……………….you yesterday? I was at home.

10. What is the third letter from the end of the English alphabet?

11. ………………. you like to drink coffee? Yes, please.

12. I often watch football matches…………..Star Sports Channel.

13. What about …………….. to Hue on Sunday?

14. I……………go swimming because I can’t swim

15. His mother bought him ……….. uniform yesterday

16. The story is so uninteresting, it means that the story is…………………….

17. My school …… three floors and my classroom is on the first floor.

18. His mother is a doctor. She works in a ………………….

19. He often travels………………….car………………………my father.

20. I ask my mother to…………..my dog when I am not at home

IV. Em hãy điền một giới từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. a house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store and she is waiting (5) …………………… the bus.

Advertisement

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I have English……………Wednesday and Friday

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. the wall, please!

V. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. What (be)…………………..your sister doing now? She (skip)……………………………….

2. There (be)………………a lot of people at the party last night.

3. Kate (play)…………………volleyball every afternoon, but she (play)……………………………………badminton now.

4. We should (do)……………………..morning exercises

5. He (see)…………………………….. a big dragon in his dream.

6. Laura (be)……………from Canada. She (speak)……………… English and French. She (come)………………….to Vietnam tomorrow. She (stay)………………in a hotel in HCM City for 3 days. She (visit) …………… a lot of places of interest in Viet Nam

7. My brother can (swim)………………………………

8. I prefer (live)…………………..in a village because it is peaceful.

9. There (be)…………………………………… a chair and two tables in the room.

1. What time / Nga / get / morning?

…………………………………………… ……………………………………………

2. You / can / games / afternoon / but / must / homework / evening

…………………………………………… ……………………………………………

3. It is / cool / dry / November /April

…………………………………………… ……………………………………………

4. When / it / hot / we / often / go / swim

…………………………………………… ……………………………………………

5. Last summer/ Nam/ spent/ holiday/ Singapore/ his family

…………………………………………… ……………………………………………

6. I/ want/ robot/ to/ the cleaning/ the cooking

…………………………………………… ……………………………………………

7. They/ went/ China / plane / stayed / a hotel

…………………………………………… ……………………………………………

8. We / don’t/camping/because/we/ have/ tent

…………………………………………… ……………………………………………

VII. Điền từ thích hợp vào ô trống

VIII. Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không thay đổi bắt đầu bằng từ cho sẵn

1. My brother is taller than me.

2. My class had 35 pupils last year.

3. Nam likes tea.

4. Let’s go fishing.

5. The bookstore is behind the bakery.

6. Ha walks to school everyday.

7. She is Hoa’s mother.

8. Linda likes chicken.

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổng Hợp Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 trên website Hgpc.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!